ags-movers-moving-quote

Carta confidențialității

AGS este întotdeauna conștientă de necesitatea de a vă respecta viața privată și de a proteja informațiile pe care i le furnizați, așa că AGS se conformează cu legislația în vigoare privind protecția vieții private și datelor cu caracter personal.

Colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se desfășoară în conformitate cu prevederile din Legea nr. 78-17 din 6 ianuarie 1978 privind tehnologia informației, fișierele și libertățile, modificată, și cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora și de abrogare a Directivei 95/46.

Pentru ca dvs. să puteți naviga și comunica pe site-ul nostru fără absolut nicio grijă, am implementat o cartă de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta cartă pe baza modificărilor aduse site-ului AGS sau legislației în vigoare.

 

1. Date personale colectate


1.1. Formulare online pe site

Datele personale colectate sunt datele pe care le furnizați de bunăvoie când completați unul dintre formularele online pe site, pentru a cere o ofertă pentru unul dintre serviciile oferite de AGS pe site-ul nostru, pentru a lua legătura cu AGS sau pentru a ne oferi opinia dvs. și a ne spune dacă sunteți sau nu mulțumit(ă) de serviciile oferite.

Printre datele cu caracter personal colectate astfel se numără:

 • Datele dvs. de contact: nume, prenume, adresa poștală, numărul de telefon (fix și/sau mobil), adresa de e-mail;
 • Dacă este cazul, în cazul unei cereri de ofertă pentru un serviciu de mutări și/sau depozitare de mobilier, datele referitoare la mutarea propusă: adresa de destinație și adresa de preluare, data programată a mutării, motivul mutării (schimbarea serviciului sau alt motiv) , cerințele speciale asociate mutării (depozitarea mobilierului și transportarea vehiculului);
 • Dacă este cazul, în situația unei cereri de ofertă pentru un serviciu de transport vehicule, date referitoare la transportarea vehiculului în cauză: adresa de destinație și adresa de preluare, data programată a transportului și marca și modelul de vehicul;
 • Dacă este cazul, în situația unei cereri de ofertă pentru un serviciu de coletărie, date referitoare la livrarea în cauză: adresa de sosire și de expediere, data programată a expedierii și numărul de colete.

În mod implicit, AGS nu va putea presta serviciile oferite pe site-ul său, și mai ales să elaboreze ofertele solicitate și să ia legătura cu dvs. atunci când ați solicitat acest lucru, și să răspundă la opiniile și comentariile dvs.

 

1.2. Module cookie


AGS poate de asemenea să colecteze informații automat folosind modulele cookie plasate pe dispozitivul pe care îl utilizați (calculator, tabletă, mobil, smartphone), atunci când vizitați site-ul, atât timp cât are consimțământul dvs. în acest sens, iar dvs. vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Modulele cookie sunt mici cantități de informații stocate de browserul Web pe suportul pe care îl utilizați (calculator, tabletă, mobil, smartphone). Modulele cookie pot fi permanente sau temporare. Modulele cookie permanente sunt stocate pe dispozitiv timp de maximum treisprezece (13) luni. Modulele cookie temporare dispar de fiecare dată când închideți browserul.

Modulele cookie sunt folosite pentru a:

 • Asigura buna funcționare a site-ului, permite utilizarea tuturor serviciilor oferite de site, și mai ales pentru a solicita o ofertă online, a vă abona la noutăți și buletine informative, vizita portalul personalizat, localiza obiectele expediate, introduce date în inventarul online și completa sondajul privind gradul satisfacție al clienților;
 • Simplifica navigarea dvs. pe site, în special prin memorarea datelor dvs. de conexiune (adresa IP), și informații legate de cererile dvs. de oferte online, pe site;
 • Efectua întreținerea site-ului și crearea statisticilor de audiență pentru site, în special prin determinarea numărului de vizitatori, cele mai vizitate pagini, timpul în care ați fost conectat(ă), tipul de browser folosit, paginile de pe care ați accesat site-ul, motoarele de căutare folosite pentru a-l accesa, și poziția geografică de unde ați accesat site-ul.

AGS obține consimțământul dvs. înainte de a plasa module cookie.

Puteți modifica configurația browserului astfel încât să accepte module cookie sau să refuze să le accepte, și să blocheze sau să șteargă modulele cookie care au fost deja plasate pe browserul dvs.

Puteți configura software-ul browserului astfel încât modulele cookie să fie salvate pe calculatorul dvs. sau, dimpotrivă, astfel încât acestea să fie respinse, fie sistematic, fie în funcție de sursa lor. De asemenea, vă puteți configura software-ul browserului în așa fel încât să fiți întrebat(ă) dacă doriți să acceptați module cookie sau nu la momentul oportun, înainte ca un modul cookie să poată fi salvat pe calculatorul dvs.

În materie de administrare a modulelor cookie, fiecare browser are o configurație diferită. Configurația este descrisă în meniul de ajutor al browserului și consultarea acestor informații vă va permite să știți cum să vă modificați preferințele cu privire la modulele cookie:

De asemenea, puteți consulta site-ul Comisiei naționale pentru tehnologia informației și libertăți („CNIL”), unde veți găsi instrucțiuni privind configurarea celor mai frecvent utilizate browsere, la următoarea adresă: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/ sau puteți consulta secțiunea „Ajutor” a browserului pe care îl utilizați.

Vă informăm că, dacă decideți să refuzați modulele cookie, este posibil să nu puteți utiliza o serie de caracteristici ale site-ului. AGS nu își asumă nicio răspundere pentru consecințele asociate cu performanța slabă a site-ului care rezultă din incapacitatea AGS de a salva sau de a consulta modulele cookie necesare pentru ca acesta să funcționeze corect.

 

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal


AGS este operatorul de date pentru datele dvs. cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt procesate de AGS în scopurile activității sale, și anume:

 • Prelucrarea cererilor de oferte ale utilizatorilor, trimiterea de oferte către aceștia, contactarea lor după ce ofertele lor au fost elaborate sau în scopul elaborării unei cereri de ofertă precise;
 • Contactarea utilizatorilor care au cerut să fie contactați pe site;
 • Răspunsul la opiniile și comentariile transmise de către utilizatori;
 • Răspunsul la întrebările și reclamațiile din partea utilizatorilor și prestarea de servicii de asistență clienți pentru clienți;
 • Crearea și gestionarea conturilor personale ale clienților: datele personale vor fi folosite pentru identificarea clientului și pentru a-i permite să acceseze anumite caracteristici ale site-ului, în special pentru a monitoriza progresele serviciilor încredințate lui;
 • Efectuarea operațiunilor legate de marketing, cum ar fi contactarea utilizatorilor pentru a le transmite oferte comerciale și noutăți;
 • Trimiterea de noutăți și buletine informative;
 • Efectuarea studiilor de satisfacție;
 • Organizarea operațiunilor promoționale;
 • Analizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor pentru a le oferi oferte și informații comerciale relevante;
 • Testarea și optimizarea site-ului și serviciilor oferite;
 • Gestionarea cererilor privind dreptul de a accesa, rectifica sau șterge, de a obiecta, de a restricționa prelucrarea și dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor.

 

3. Destinatarii datelor cu caracter personal


Datele dvs. personale vor fi primite de personalul autorizat de la client, departamentul de marketing și/sau comercial de la AGS și personalul autorizat al operatorilor de date utilizați de AGS, care au nevoie să acceseze datele cu caracter personal pentru a-și îndeplini sarcinile, în special furnizori de servicii IT și furnizorii de servicii tehnice.

AGS se angajează să nu divulge datele cu caracter personal unei alte terțe părți fără acordul dvs. explicit și prealabil sau în situațiile enumerate mai jos:

 • În contextul unor proceduri judiciare, unui litigiu și/sau oricărei acțiuni în justiție care o vizează, companiei AGS i se poate impune prin lege să vă divulge datele cu caracter personal;
 • De asemenea, AGS vă poate divulga datele cu caracter personal în cazul în care consideră că, din motive de securitate națională, din motive ce țin de aplicarea legii sau din orice alt motiv de interes public, divulgarea este necesară sau adecvată;
 • AGS vă poate divulga de asemenea datele personale când consideră că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil, în scopul promovării respectării acestei clauze sau pentru a proteja activitățile sale sau pentru a vă proteja;
 • În cazul unei restructurări, AGS poate transfera în mod legitim toate datele cu caracter personal către beneficiarul respectiv.

 

4. Perioadele de păstrare


Datele dvs. personale sunt păstrate numai în perioada de timp strict necesară pentru a atinge obiectivele pentru care au fost colectate și prelucrate.

Orice date personale despre dvs. care sunt folosite în scopuri de marketing sunt păstrate pe o perioadă de trei (3) ani începând din momentul în care sunt colectate pe site.

Orice date personale despre dvs. care sunt colectate cu ajutorul modulelor cookie sunt păstrate pe o perioadă de treisprezece (13) luni începând din momentul în care sunt colectate pe site.

După încheierea perioadelor de timp necesare pentru realizarea obiectivelor pentru care sunt prelucrate, AGS se angajează să vă distrugă datele cu caracter personal sau să le anonimizeze.

 

5. Marketing


AGS oferă un serviciu gratuit pentru abonarea la noutăți și buletine informative de la AGS. Abonații primesc informații despre AGS, transport si mutări internaționale la intervale regulate. Dacă nu vă exprimați acordul în prealabil, AGS se angajează să nu vă utilizeze datele cu caracter personal în scopuri de marketing, în special pentru trimiterea de mesaje promoționale, știri, abonamente la buletinul informativ, sau orice altă operație legată de furnizarea de informații.

Vă puteți retrage consimțământul pentru primirea de mesaje de marketing în orice moment, făcând clic pe linkul de ștergere inclus în mesajele electronice de marketing care vă sunt trimise, sau prin editarea setărilor din contul dvs. personal sau prin trimiterea unui e-mail la confidential@ags-globalsolutions.com .

 

6. Drepturile dvs.


Legislația privind protecția datelor cu caracter personal vă oferă o serie de drepturi, care sunt prezentate mai jos.

Dreptul la acces vă permite să accesați datele personale în orice moment.
Dreptul la rectificare vă permite să rectificați orice date personale despre dvs., care sunt inexacte sau incomplete.
Dreptul la opoziție vă permite să obiectați față de prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă aveți motive legitime în acest sens.
Dreptul la restricționarea prelucrării vă permite să restricționați prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în cazurile prevăzute într-o listă cuprinzătoare din legislația actuală.
Dreptul la portabilitatea datelor vă permite să primiți date personale care vă privesc și pe care le-ați furnizat către AGS și să le transmiteți către un alt operator de date, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.
Dreptul la ștergere vă permite să cereți ștergerea datelor personale, în cazurile prevăzute în lista cuprinzătoare de legislația actuală.
Vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către AGS.

În plus, aveți dreptul de a stabili ce se întâmplă cu datele cu caracter personal după moartea dvs., prin redactarea unor instrucțiuni (fie generale, fie specifice), cu privire la păstrarea, ștergerea sau comunicarea datelor cu caracter personal după moartea dvs. Prin prezenta vă informăm că aveți libertatea să desemnați o persoană responsabilă pentru aplicarea instrucțiunile dvs., și că puteți modifica sau revoca respectivele instrucțiuni în orice moment.

Aveți dreptul de a vă exercita drepturile la acces, rectificare, ștergere, opoziție, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, redactarea instrucțiunilor legate de păstrare, ștergere sau comunicare a datelor dvs. cu caracter personal după moartea dvs., și să vă exprimați dorința de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal prin contactarea AGS folosind detaliile de contact următoare:

AGS va depune toate eforturile pentru a onora cererile dvs. într-un interval rezonabil și, în orice caz, în termenele stabilite de reglementările în vigoare.

AGS va lua toate măsurile de precauție necesare pentru a verifica identitatea persoanei care înaintează cererea, înainte de a accesa, dacă este cazul, cererea persoanei, pentru a preveni riscul de cereri frauduloase.

De asemenea aveți dreptul să depuneți o cerere la CNIL și să înaintați o reclamație contra AGS în instanțele de judecată competente când credeți că AGS v-a încălcat drepturile în materie de date cu caracter personal. Dacă se constată că s-a produs o încălcare, veți putea primi o despăgubire completă și eficace pentru dauna suferită.

În ultimă instanță, aveți dreptul de a nu vă supune unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă vizează sau vă afectează în mod semnificativ.

 

7. Securitatea datelor cu caracter personal


AGS depune toate eforturile posibile și ia toate măsurile adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru a preveni deteriorarea sau distorsionarea lor și pentru a preveni accesarea și utilizarea lor incorectă de către terți neautorizați.

Dacă considerați că s-a utilizat incorect contul dvs., trebuie să contactați AGS imediat la următoarea adresă: confidential@ags-globalsolutions.com.

AGS implementează măsuri tehnice și organizatorice, pentru a asigura un nivel corespunzător de securitate pentru datele dvs. cu caracter personal, în special:

 • Administrarea și controlul accesului la date cu caracter personal;
 • Instalarea de software de supraveghere pentru rețeaua IT a AGS;
 • Instalare de software antivirus și a unui firewall;
 • Protejarea și criptarea datelor cu caracter personal;
 • Restricționarea accesului la server cu ajutorul unui nume de utilizator și a unei parole;
 • Evaluarea regulată a tuturor metodelor de protecție;
 • Criptarea comunicațiilor IT trimise partenerilor AGS;
 • Protecția documentelor fizice utilizate în prezent;
Get a quote